Liên hệ

  • Địa chỉ: Phòng 112 – Tầng 1 nhà C – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội – Đê La Thành – Đống Đa – Hà Nội

  • Điện thoại phòng TCKT: 043.7754048

    Phòng TT viện phí nhà A: 043.7751779

    Phòng TT viện phí khu B7: 043.7759852

    Phòng TT viện phí nhà D1: 043.7756874 / 043.7757085

    Phòng TT viện phí khu Tự nguyện 1: 043.2595913