Giới thiệu

* Thành lập:

Phòng Tài chính – Kế toán được thành lập năm 1979 cùng với sự ra đời của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ – Ban Giám đốc cùng sự đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm của toàn phòng, từ ngày đầu thành lập chỉ có 5 nhân viên đến nay phòng đã có một đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực đáp ứng kịp thời sự phát triển ngày một lớn mạnh của bệnh viện với doanh thu năm 2014 ước khoảng trên 430 tỷ đồng.


* Lãnh đạo qua các thời kỳ:
– Từ năm 1979 – năm 1996: Bà Nguyễn Ánh Kim;
– Từ năm 1996 – năm 2014: Bà Trần Thị Thủy;
– Từ năm 2014: Ông Trần Ngọc Hà.